Historiek

Januari 2000

KRAV MAGA BRUSSELS, het vroegere SUIGETSU DOJO BRUSSELS kwam tot leven op 1 januari 2000. Bij de start was het alleen een vrouwenaangelegenheid, maar druppelsgewijs kwamen ook de heren onze club vervoegen.

Juni 2003

Wij bleven tot begin 2003 gewoon trainen in onze Dojo te Anderlecht, zonder aangesloten te zijn bij een federatie. Tot we op 1 juni 2003 besloten om de nodige stappen te ondernemen om aan te sluiten bij een erkende federatie en AMAC (Association of Martial Arts and Combat) leek ons daarvoor een goede keuze, namelijk omdat die federatie het dichtst aanleunde bij onze verwachtingen.

SUIGETSU, de naam van onze club betekende kort uitgelegd dat de maan schijnt op een kalm wateroppervlak…, in de oosterse filosofische betekenis ervan wil dat zeggen dat de maneschijn weerkaatst wordt door de innerlijke kracht van het stilstaande water… wat zoveel betekent dat als iedere persoon (hij of zij) de juiste ingesteldheid heeft, door zijn kracht in combinatie met lenigheid, snelheid en sluwheid (allemaal eigenschappen die het water heeft) een geducht tegenstander kan zijn.

Januari 2006

In januari 2006 zijn we dan gestart met een afdeling SSD (Street Self Defense) in Buizingen..

FEBRUARI 2007

In 2007 wordt onze club erkend door ECE (Elite Combat Europe) als “Branch School Bladefighting” en wordt zodus de eerste officiële “Mes opleiding school” in de Provincie Brabant.

JANUARI 2010

Op 1 januari 2010, juist 10 jaar na het ontstaan van onze club wordt er gestart met een nieuwe afdeling SSD in Herne. Op 16 januari 2010 wordt onze club lid van UFAA (United Fighting Arts Association).

MAART 2011

In maart 2011 nadat onze Sensei de nodige examens afgelegd heeft, wordt besloten om een compleet andere richting uit te gaan en zich volledig te storten op het KRAV MAGA. Alles veranderde in onze club, de structuren, de trainingen, zelfs de naam. De Japanse & Chinese gewoontes, namen en tradities verdwijnen uit onze club. We worden een 100% KRAV MAGA club met alles erop en eraan. Meer uitleg over Krav Maga kan je terugvinden onder  de rubriek  Krav Maga . De naam van de club verandert.., en het wordt, KRAV  MAGA  BRUSSELS. Door herstructureringen in onze vroegere oefenzalen van Anderlecht en Herne werd ons verzocht uit te kijken naar 2 andere locaties, die vinden we in Halle (Vlaams Brabant) en Bassilly (Henegouwen). 

JUNI 2013 

Eind juni wordt besloten om onze afdeling in Bassilly te sluiten, na meer dan 2 jaar vruchteloos geprobeerd te hebben om onze afdeling in Wallonië tot een volwaardige KM BRUSSELS school om te vormen, komen we tot het besluit dat het maar niet lukt door gebrek aan interesse vanwege de plaatselijke bevolking aldaar, en er dus maar één mogelijkheid overblijft… sluiten. Maar het positieve nieuws is dat KM BRUSSELS eind 2014 een nieuwe vestiging opent in Roosdaal (Vlaams Brabant). Op aanvraag van de gemeente en na 6 initiatielessen werd besloten om er een Krav Maga vestiging op te richten. Er kan dus getraind worden in Halle & Roosdaal. 

JANUARI 2015

We worden clubs die niet meer verbonden zijn aan Federaties en de naam van de club verandert naar ‘KRAV MAGA DIRECT‘, (KMD) alsook de structuren en werking veranderen, er komen lesmomenten bij.

MAART 2018

De 3 clubs namelijk “KMD-SSD-Halle” , “KMD-SSD-Roosdaal” en KMD-Protect-Tollembeek” werken vanaf nu elk zelfstandig, maar er wordt nog samengewerkt op gebied van ondersteuning en ook de examens worden in de 3 clubs op één lijn gezet wat betreft de samenwerking.

De 3 instructors met name Debecker René, Vermoesen Lode en Vergaert Paul zijn dus verantwoordelijk voor het afnemen van de examens bij hun eigen leden tot level 3, vanaf level 4 zullen de leden uit de 3 vestigingen hun examen afleggen voor een examencommissie.

Men kan dus praktisch, indien men wil, de ganse week trainen, elke dag is er wel ergens een training gaande in één dan de 3 clubs.

BESLUIT : Wij zijn een club/school waar keihard en ernstig getraind wordt, maar waar een vleugje humor soms zijn plaats moet krijgen, en zo hoort het ook te zijn… Daarbij is iedereen (Dames & Heren) meer dan welkom bij KRAV MAGA DIRECT, er wordt in beide landstalen les gegeven, op ieders niveau en geïnteresseerden kunnen komen testen met een proefles zonder enige verdere verplichting!

Tot binnenkort!

het KMD-SSD Team